Why Kapil Sharma Drinks So Much Kapil Sharma Admits His Alcohol Habits Lehrentv